Sinds 'Corona' zijn de tarieven niet gewijzigd! De Schouwse Bijlesplek hanteert ook voor de periode van 1 augustus 2023 tot en met 31 juli 2024 het volgende basistarief voor bijlessen:

  • Het basistarief voor 1 uur bijles (van maandag t/m vrijdag tussen 13:00 uur en 18:00 uur), plaatsvindend op de J.M. Beijelaan 6 in Burgh-Haamstede bedraagt  30,00 per uur.
    Voor bijlessen buiten de ‘standaard dagen/tijden en locaties’ (zie Algemene voorwaarden 4.1.7 en 5.1) kan een minimale toeslag van 10 % gelden.
  • Het tarief voor andere dan gewone bijlessen, zoals bijvoorbeeld de cursus ‘(t)huiswerkplanning’ en ‘leren leren’ en andere maatwerkcursussen, wordt op basis van de behoefte vastgesteld en vooraf geoffreerd.

De kosten voor de diensten van de Schouwse Bijlesplek worden per maand achteraf in rekening gebracht en worden geacht binnen 15 dagen, gerekend vanaf de factuurdatum (gewoonlijk de eerste dag van de maand volgend op de geleverde diensten) te zijn voldaan.

Indien op grond van in verband met COVID-19 veranderende overheidsmaatregelen, -richtlijnen en/of voorschriften de geplande dienstverlening geen doorgang kan vinden, zijn aan de annulering hiervan geen kosten verbonden.

De tarievenkaart van de Schouwse bijlesplek wordt desgevraagd tijdens het eerste, geheel vrijblijvende kennismakingsgesprek met ouder(s)/verzorger(s) en leerling(en) overhandigd en toegelicht.

De tarieven voor het komende schooljaar worden jaarlijks in de maand juni daaraan voorafgaand vastgesteld  en op deze website gepubliceerd. Zij zijn vervolgens tevens op aanvraag leverbaar.

Wij stellen het op prijs als u het ons laat weten indien - gelet op de financiële ruimte die u heeft - de hoogte van onze tarieven voor u een probleem zijn. Samen kijken we dan of er oplossingen zijn!

Onderwijs is vrijgesteld van BTW. Dat geldt voor basisonderwijs tot hoger onderwijs, ook wanneer dat uitgevoerd wordt door een zelfstandig ondernemer. Over de vergoeding wordt daarom geen BTW in rekening gebracht. Naast wettelijk geregeld -, algemeen vormend -, beroeps- en kunstonderwijs zijn ook bijlessen, tentamen- of examentraining, examenafname zijn ook de levering van goederen en diensten die samenhangen met vrijgesteld onderwijs ook vrijgesteld. Daarom zijn alle tarieven van de Schouwse Bijlesplek ook vrijgesteld van BTW.

Wij hanteren in de regel geen inschrijf- of administratiekosten.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van “de Schouwse Bijlesplek” (opgesteld op 9 juli 2020) zijn op aanvraag leverbaar.