Bijlessen zijn altijd 1-op-1 en kunnen in overleg op verschillende locaties, dagen en tijdstippen worden gegeven.

Ongeacht de plaats waar de bijles wordt gegeven, zullen de vigerende voorschriften en maatregelen ter bestrijding van en voorkoming van besmetting door het coronavirus (COVID-19) worden gehandhaafd.

In de ogen van de Schouwse Bijlesplek verdient het in grote mate de voorkeur de bijlessen ‘vis-à-vis’, dus naast of tegenover de leerling zittend, te geven.

1. Bijles bij de bijlesdocent thuis…

Bijlessen kunnen bij de bijlesdocent thuis worden gegeven. Voorwaarde daarbij is wel dat daar rust en concentratie gewaarborgd is. Dit, opdat de leerling in staat wordt gesteld uit de bijles het optimale rendement te kunnen behalen. Uiteraard is de bijlesdocent in het bezit van een door de Rijksoverheid afgegeven "Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)".

2. Vanuit een neutrale locatie …

De Schouwse Bijlesplek kan aan de bijlesdocent en bijlesleerling ook een rustige ruimte bij een bedrijf of instelling ter beschikking stellen om daar de bijles te geven/krijgen.

3. Bij de leerling aan huis …

Een derde mogelijkheid bestaat er om bij de leerling thuis bijles te geven. In dat laatste geval zal de belastingvrije kilometervergoeding aan de opdrachtgever worden doorbelast. Deze wordt dan onverkort aan de bijlesdocent uitgekeerd. (Vanaf 1 januari 2023 is de kilometervergoeding voor reiskosten € 0,21 per kilometer. 

Op basis van een uren-/ kilometerregistratieformulier worden de bijlessen, de behandelde lesstof en de gemaakte afspraken kort bijgehouden en desgewenst naar de opdrachtgever toe (lees: ouder/verzorger) verantwoord.

Voor vragen, afspraken en suggesties is het berichtenverkeer tussen de leerling en de bijlesdocent (telefoon, WhatsApp, e-mail) zo kort en direct als mogelijk en draagt de bijlesdocent er zorg voor dat 'de Schouwse Bijlesplek' geïnformeerd blijft over de gang van zaken.